Chi tiết

Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh"

11/05/2023

Sáng ngày 11/5/2023, Ban Quản lý Khu NNCNC đã phối hợp với Học viện Cán bộ TP. HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh" tại Hội trường Học viện Cán bộ TP. HCM. Đến tham dự hội thảo có sự tham dự của TS. Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đ/c Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố và Đại diện các sở, ban ngành của Thành phố; các nhà khoa học, quý thầy cô của các viện, trường. Chủ tọa hội thảo gồm PGS, TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình 1. Ban chủ tọa Hội thảo

Các tham luận của Hội thảo được phát biểu với các chủ đề "Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh”- trình bày bởi Ông Nguyễn Duy Sơn - Phó trưởng Ban Ban Quản lý Khu NNCNCC TP.HCM; "Phát triển nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp" - trình bày bởi Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM“Đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, hoạt động của các Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” - trình bày bởi Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Phú Yên Chính sách trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – thực trạng và giải pháp”- trình bày bởi Ông Long Văn Nghĩa, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu và  Tìm hiểu khu nông nghiệp công nghệ cao ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho việc xây dựng mô hình hoạt động của Khu Nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh”- trình bày bởi TS. Nguyễn Thị Thu Hòa, Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc giá Thành phố Hồ Chí Minh. 

   

 

Hình 2. Các báo cáo viên tham luận gồm Ông Nguyễn Duy Sơn - Phó trưởng Ban Ban Quản lý Khu NNCNCC TP.HCM; Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM;  Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Phú Yên; Ông Long Văn Nghĩa, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu TS. Nguyễn Thị Thu Hòa, Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc giá Thành phố Hồ Chí Minh ( từ trái qua phải)

Các tham luận và ý kiến phát biểu đã cho thấy, Sau hơn 19 năm thành lập với bộ máy tổ chức và hoạt động hiện tại của Ban quản lý, Ban quản lý đã đạt được những kết quả, thuận lợi nhất định đáp ứng được nhu cầu phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là từ khi Luật Công nghệ cao ra đời đã có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

 

 

Hình 3. Một số ý kiến phát biểu của Đại diện các Sở, ban, ngành và đại diện các Khu NN ứng dụng CNC tại các tỉnh, thành

Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao đang xây dựng mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao là cơ quan hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành. Sắp xếp, kiện toàn, bổ sung phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý; cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho đơn vị; tăng tính chủ động trong giải quyết công việc và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng cho liên quan; đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Với những ý kiến thảo luận và đề xuất tại Hội thảo từ các đại diện của các Khu NN ứng dụng CNC của các tỉnh, thành khác, Ban tổ chức Hội thảo cũng thống nhất đi đến một số kết luận cơ bản như sau: - Đề nghị giữ nguyên tên khu NNCN thống nhất trong cả nước - Có cớ chế pháp lý cho BQL quản lý cơ sở hạ tầng và đất đai trong khu NNCNC - Khu NNCNC TPHCM làm đầu tàu liên kết các Khu NNCNC trên cả nước - Khu NNCNC TP.HCM là hạt nhân lan tỏa cho các khu NNCCC - Các khu NNCNC tổ chức họp luân phiên ở các Tỉnh, thành để học hỏi và rút kinh nghiệm hàng năm - Khu NNCNC dự thảo tờ trình gửi Thành Ủy đề xuất với Trung ương về xây cơ chế hoạt động cho khu NNCNC.

Hội thảo khoa học đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau Hội thảo, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND Thành phố về kết quả Hội thảo, đồng thời, tổng hợp kết quả Hội thảo thành các đề xuất cụ thể cho Mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao.

Bài viết liên quan

Tin tức mới nhất, nổi bật

HỘI THẢO “NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

HỘI THẢO “NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Tiếp đoàn Đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tiếp đoàn Đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Tham gia triển lãm tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tham gia triển lãm tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU NNCNC TỔ CHỨC KHẢO SÁT, HỢP TÁC VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC

ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU NNCNC TỔ CHỨC KHẢO SÁT, HỢP TÁC VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC

Đoàn BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức chương trình tập huấn "Kỹ năng tìm kiếm tài liệu trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học" và "Kỹ năng thuyết trình và báo cáo khoa học"

Đoàn BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức chương trình tập huấn "Kỹ năng tìm kiếm tài liệu trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học" và "Kỹ năng thuyết trình và báo cáo khoa học"

Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm việc và thăm quan Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm việc và thăm quan Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Khối thi đua 10 thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi

Khối thi đua 10 thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi

Bột sấy phun hương thảo, hướng đi mới trong bảo quản thực phẩm

Bột sấy phun hương thảo, hướng đi mới trong bảo quản thực phẩm

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan một lá (Nervilia fordii) (Hance) Schltr.

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan một lá (Nervilia fordii) (Hance) Schltr.

Tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ IX - năm 2023

Tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ IX - năm 2023

Ứng dụng công nghệ sấy lạnh trong quá trình sản xuất bột rau má uống liền

Ứng dụng công nghệ sấy lạnh trong quá trình sản xuất bột rau má uống liền

KHẢO SÁT GIỐNG VÀ PHƯƠNG THỨC CANH TÁC CÂY XÔ THƠM 
(Salvia officinalis) NHẬP NỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT GIỐNG VÀ PHƯƠNG THỨC CANH TÁC CÂY XÔ THƠM (Salvia officinalis) NHẬP NỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp đoàn Nghị sĩ Hạ viện Cộng hòa Séc thăm và làm việc tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Tiếp đoàn Nghị sĩ Hạ viện Cộng hòa Séc thăm và làm việc tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh"

Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh"

Sử dụng hệ thống ngập chìm tạm thời để nhân sinh khối loài lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (Thạch hộc tía)

Sử dụng hệ thống ngập chìm tạm thời để nhân sinh khối loài lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (Thạch hộc tía)

QUY TRÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI (Cucumis melo L.) TRÊN GIÁ THỂ TRONG NHÀ MÀNG ÁP DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT

QUY TRÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI (Cucumis melo L.) TRÊN GIÁ THỂ TRONG NHÀ MÀNG ÁP DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ - BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG - DDCI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ - BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG - DDCI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

CÁ RỒNG KIỂU HÌNH KIM LONG QUÁ BỐI

CÁ RỒNG KIỂU HÌNH KIM LONG QUÁ BỐI

NẤM THÁI DƯƠNG – KHI NẤM KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NHÀ MÁY DINH DƯỠNG THU NHỎ

NẤM THÁI DƯƠNG – KHI NẤM KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NHÀ MÁY DINH DƯỠNG THU NHỎ

Các đơn vị trực thuộc

Thống kê truy cập

HÔM NAY
1.008
ĐANG ONLINE
40
HÔM QUA
2.901
TUẦN NÀY
9.694
THÁNG NÀY
85.034
TUẦN TRƯỚC
16.635
THÁNG TRƯỚC
91.100
NĂM NAY
439.588
TỔNG SỐ
2.200.533