Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM

Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Search
Liên kết website
Logo liên kết
Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 128
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 128

Đang truy cập Trực tuyến:

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn cán bộ Lãnh đạo, quản lý và khoa học kỹ thuật đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ ngày 20/3/2016 – 26/3/2016 tại một số khu  nông nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, công ty trong lĩnh vực hoạt động liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thái Lan.

Lĩnh vực nghiên cứu, học tập kinh nghiệm chính của Đoàn là : lĩnh vực di truyền và công nghệ sinh học của trường Đại học Kasetsart và Đại học King Mongkut; Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong lai tạo giống rau hoa màu và canh tác (hoa lan, nấm, rau sạch); Mô hình nuôi cá kiểng; Mô hình sản xuất heo giống và phôi bò giống ứng dụng công nghệ cao.