Chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

11/01/2023

Ngày 10/1/2023, Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao đã được tổ chức tại Hội trường Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự Hội nghị, Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao trân trọng được đón tiếp ông Bùi Bá Bổng - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, ông Lê Đình Đức - Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Sở, Ban, Ngành thành phố và tỉnh. 

Năm 2022, Ban Quản lý Khu NNCNC đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra và đã được trình chiếu video báo cáo các hội động nổi bật năm 2022. Sau đó, ông Phạm Đình Dũng - Trưởng Ban Ban quản lý Khu NNCNC đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban quản lý Khu NNCNC. Về cơ bản, các mục tiêu của năm 2022 đã được thực hiện đầy đủ và đạt được những kết quả đề ra như tập trung kiện toàn bộ máy và nhân sự theo đúng Đề án vị trí việc là và năng lực cán bộ; đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ đạt được 26/26 chỉ tiêu; hoạt động ươm tạo doanh nghiệp và đào tạo dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao đạt được 11/12 chỉ tiêu; hoạt động khai thác hạ tầng và hỗ trợ quản lý doanh nghiệp đạt được 17/19 chỉ tiêu đặt ra. Bên cạnh những nỗ lực và điều kiện hoạt động thuận lợi nhất định, Ban quản lý đang còn một số khó khăn thách thức trước yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong các dự án đầu tư mở rộng Khu Nông nghiệp CNC; công tác quản lý các doanh nghiệp đầu tư trong Khu; công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; hoạt động nghiên cứu, lai tạo giống; hoạt động ươm tạo doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực NNCNC. 

Trong năm 2023, Ban quản lý tiếp tục đề ra 9 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố HCM. Ông Phạm Đình Dũng đã báo cáo trước hội nghị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để tập thể lãnh đạo, CC, VC, người lao động tại Ban quản lý Khu NNCNC tập trung thực hiện trong năm 2023 về công tác tổ chức; thực hiện cải cách hành chính; công tác quản lý và triển khai các dự án; phát triển khoa học công nghệ và triển khai ứng dụng; hoạt động ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ; hoạt động tập huấn, dạy nghề; công tác quản lý, khai thác hạ tầng Khu NNCNC; công tác hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp; hoạt động xúc tiến đầu tư và phòng, chống dịch Covid-19 và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid.

Hình 1. Ông Phạm Đình Dũng - Trưởng Ban báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Quản lý Khu NNCNC

Chương trình hội nghị được tiếp tục với phần báo cáo của Ông Lê Văn Cửa - Chủ tịch công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu NNCNC về Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng năm 2023 của Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu NNCNC. Năm 2022, các tổ chức Công đoàn đã thực hiện hoàn thành các chương trình hoạt động năm 2022 đạt kết quả và thành tích trong các hoạt động công đoàn. Hoạt động công đoàn năm 2022 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là các hoạt động ngày càng đa dạng, có chiều sâu, có ý nghĩa theo hướng phù hợp với tình hình kiểm soát, phòng dịch Covid 19 và đặc điểm hoạt động của từng đơn vị. Trong năm 2023, công đoàn đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục; tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ dân chủ cơ sở, pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CC,VC, người lao động và tổ chức công đoàn; hoạt động phong trào; công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; công tác nữ công và chỉ tiêu thi đua yêu nước. 

Hình 2. ông Lê Văn Cửa Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng năm 2023 của Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu NNCNC và Phát động phòng trào thi đua năm 2023

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Lê Văn Cửa đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu NNCNC. 

Hình 3. Ông Phạm Đình Dũng và ông Lê Văn Cửa ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu NNCN

Trong năm 2022, nhiều cá nhân, tập thể đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Ban Quản lý Khu NNCNC đã quyết định khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể.

   

   

Hình 4. Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể CC,VC và người lao động trong Khu NNCNC tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023. 

 

Bài viết liên quan

Tin tức mới nhất, nổi bật

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG BAN NĂM 2023

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG BAN NĂM 2023

THAM GIA TRIỂN LÃM HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 24-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

THAM GIA TRIỂN LÃM HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 24-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

BQL KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI CÁN BỘ "THAM MƯU TỐT - DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2022

BQL KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI CÁN BỘ "THAM MƯU TỐT - DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2022

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU NNCNC VÀ CÔNG TY NAKASHIMA - NHẬT BẢN

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU NNCNC VÀ CÔNG TY NAKASHIMA - NHẬT BẢN

ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI “TÌM HIỂU VÀ HIẾN KẾ 
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO” NĂM 2022

ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI “TÌM HIỂU VÀ HIẾN KẾ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO” NĂM 2022

BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA PHƯƠNG PHÁP SẤY HỒNG NGOẠI

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA PHƯƠNG PHÁP SẤY HỒNG NGOẠI

HỘI CHỢ, TRIỄN LÃM SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU LẦN II NĂM 2022

HỘI CHỢ, TRIỄN LÃM SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU LẦN II NĂM 2022

ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC”

ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC”

THÔNG BÁO THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

THÔNG BÁO THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TRÀ MATCHA TỪ LÁ VỐI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TRÀ MATCHA TỪ LÁ VỐI

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 3 - NĂM 2023

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 3 - NĂM 2023

WHISE 2022 - TUẦN LỄ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

WHISE 2022 - TUẦN LỄ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

KỸ THUẬT LÊN MEN SINH KHỐI NẤM THƯỢNG HOÀNG

KỸ THUẬT LÊN MEN SINH KHỐI NẤM THƯỢNG HOÀNG

TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THAM DỰ LỄ KHAI MẠC NGÀY HỘI DOANH NGHIỆP KẾT NỐI GIAO THƯƠNG HÀN VIỆT MEGA US EXPO 2022 VÀ KÝ KẾT MOU VỚI TỔ CHỨC HÀN QUỐC

THAM DỰ LỄ KHAI MẠC NGÀY HỘI DOANH NGHIỆP KẾT NỐI GIAO THƯƠNG HÀN VIỆT MEGA US EXPO 2022 VÀ KÝ KẾT MOU VỚI TỔ CHỨC HÀN QUỐC

TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

TIẾP ĐOÀN TRUNG TÂM QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN (ICCCAD) BANGLADESH

TIẾP ĐOÀN TRUNG TÂM QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN (ICCCAD) BANGLADESH

TIẾP ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ

TIẾP ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ

Các đơn vị trực thuộc

Thống kê truy cập

HÔM NAY
786
ĐANG ONLINE
12
HÔM QUA
2.596
TUẦN NÀY
13.869
THÁNG NÀY
72.136
TUẦN TRƯỚC
15.978
THÁNG TRƯỚC
0
NĂM NAY
72.136
TỔNG SỐ
700.741