Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM
Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ

Thư viện hình ảnh

Logo Liên Kết

Thống kê truy cập

  • Đang online: 11
  • Thống kê tuần:474
  • Tổng truy cập: 165943
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Sáng ngày 24/12 tại trụ sở, Khối văn phòng Ban quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao tổ chức Hội nghị công chức - người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phan Nhị Hà – đại diện Công đoàn viên chức thành phố, đồng chí Nguyễn Duy Sơn, Bí thư Đảng ủy – Phó trưởng ban Ban quản lý; đồng chí Phạm Đình Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban, đồng chí Lê Văn Cửa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó trưởng ban, đại diện lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Ban quản lý cùng toàn thể công chức và người lao động.

Hình: đồng chí Phạm Đình Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Khối Văn phòng Ban Quản lý Khu NNCNC; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC-NLĐ năm 2021; Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Lãnh đạo Ban trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Báo cáo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công đoàn CSTV Khối VPB; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Hình: Ban thanh tra nhân dân nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022-2024

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban đã biểu dương các cá nhân tham gia công tác ba tại chỗ và tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại địa phương, đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phòng trào thi đua của khối Văn phòng Ban. 

Nhằm duy trì thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn về công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt cho đơn vị và doanh nghiệp.Căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu năm 2022 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Khối Văn phòng Ban phát động trong Công chức –Người lao động thực hiện phong trào thi đua.

Hình: Lãnh đạo Ban phụ trách Khối Văn phòng Ban và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Khối Văn phòng Ban ký giao ước thi đua năm 2022

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức – người lao động năm 2021 và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra năm 2022, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Với tinh thần dân chủ và nhất trí cao, Hội nghị công chức – người lao động năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thư viện / Libary