Các thủ tục đầu tư

Các thủ tục đầu tư

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM
Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ

Thư viện hình ảnh

Logo Liên Kết

Thống kê truy cập

 • Đang online: 12
 • Thống kê tuần:1175
 • Tổng truy cập: 149410
Các thủ tục đầu tư

Các thủ tục đầu tư

Thủ tục khai thác và sử dụng nước dưới đất

 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 • Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghi định số 149/2004/NĐ-CP

Hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

 • 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu đơn)
 • 2. Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ ngày đêm trở lên (Mẫu đề án) ; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nước nhỏ hơn 200 m3/ ngày đêm (Mẫu thiết kế)
 • 3. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của UBND cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò.

Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sủ dụng nước dưới đất

 • 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu đơn)
 • 2. Đề án khai thác nước dưới đất (Mẫu đề án)
 • 3. Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000
 • 4. Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ ngày đêm trở lên (Mẫu báo cáo) ; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động;
 • 5. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin giấy phép;
 • 6. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp trên có thẩm quyền xác nhận.

Biểu mẫu báo cáo định kỳ dành cho các Nhà đầu tư thứ cấp trong Khu

Thư viện / Libary